Jacqueline Tesselaar Praktijk voor Acupunctuur en Bioresonantie

Acupunctuur

De naam acupunctuur, is afgeleid van de woorden acus, wat naald betekent en punctura betekent steken. In het Chinees heet het Zhen-jiu, waarmee prikken en verwarmen wordt aangegeven.

Het is een geneesmethode, die reeds duizenden jaren oud is en slechts een deel vormt van de traditionele Chinese geneeskunde. Naast de acupunctuur wordt er ook gewerkt met o.a. moxa (=verwarmen), cuppen, kruiden, massage, voeding, meditatie.

De acupunctuur neemt wel een centrale plaats in. Het is een geneeskundig denken, dat op het hoogtepunt van de Chinese beschaving circa 4000 jaar geleden, zijn regels heeft opgeschreven en zijn waarnemingen heeft genoteerd in een volmaakt samenhangend en indrukwekkend geheel.

Twintig eeuwen lang hebben deze gedachten en deze regels bijgedragen aan het voortbestaan van de reusachtige menselijke gemeenschap in China.

"Therapie in de acupunctuur berust altijd op het herstellen van het energetisch evenwicht in het lichaam als geheel en op de inwerking op een bepaald gebied waar de klachten gelokaliseerd zijn."

De acupunctuurtherapie is dus holistisch.

Daarom worden zogenaamde locale punten en punten op afstand, de zogenaamde distantpunten, geprikt. Hierdoor wordt de gehele persoon behandeld, dus de zieke, en niet alleen de ziekte. Je ziet dan ook vaak, dat de zieke zich beter gaat voelen, "zich beter in z'n vel voelt", terwijl de klacht nog even erg is. Dit is dan vaak het begin van de verbetering.

NVA - Nederlandse vereniging voor acupunctuur